Trixi Tymian Tasca v. Fraubuechli

„Tilda“

(Ch. Harmony’s Yeff x
Ch. It Imber Ivett vom Fraubuechli)

*11.04.2022

PL-O | CMO-O

 

 

„Unser unwiderstehliches Swiss Miss“